eng ru
Опис зображень

Зображення отримані шляхом сканування паперових карточок науково-технічної бібліотеки МАО.
Зображення розділені по категоріям у відповідності з універсальною десятичною класифікацією (УДК).
Для перегляду зображень карточок потрібно вибрати необхідну категорію УДК.

УДК Назва категорії
00 Загальні питання науки та культури.
001 Наука та знання в цілому. Організація розумової праці. В тому числі: Наукова термінологія, методологія, дослідження.
002 Друк в цілому. Документація. Книги. Авторство.
004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера. Оброблення даних.
004.05 Якість систем і програмного забезпечення.
004.08 Носії вводу, виводу і зберігання даних.
004.31 Процесорні блоки. Процесорні схеми.
004.38 Комп’ютери. Види комп’ютерів.
006 Стандартизація та стандарти. В тому числі: Стандарти. Специфікації. Правила застосування. Рекомендації.
008 Цивілізація. Культура. Прогрес.
084 Збірники образотворчих, графічних документів. Альбоми
1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ.
32 Політика.
331 Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці.
51 Математика.
511 Теорія чисел.
512 Алгебра.
514 Геометрія.
514.7 Диференціальна геометрія. Алгебраїчні та аналітичні методи в геометрії.
517 Аналіз.
517.9 Диференціальні рівняння. Інтегральні рівняння. Інші функціональні рівняння. Скінченні різниці.
519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів.
519.2 Ймовірність. Математична статистика.
519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз.
519.7 Математична кібернетика.
519.8 Дослідження операцій.
52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія.
520 Інструменти, прилади та методи астрономічних досліджень.
521 Теоретична астрономія. Небесна механіка.
521.9 Астрометрія. Сферична астрономія. В тому числі: Обчислення ефемерид.
523.3 Система Земля—Місяць. В тому числі: Земля. Місяць.
523.4 Планети та їх супутники. Планетологія.
523.6 Міжпланетне середовище. Комети. Метеори. Метеорити.
523.9 Сонце. Фізика Сонця. В тому числі: Активне Сонце. Сонячна активність. Сонячні плями.
524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт.
524.3 Зорі. В тому числі: Змінні зорі. Нові зорі. Наднові зорі та пов’язані з ними об’єкти. Пекулярні зорі. Пульсари. Нейтронні зорі.
528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія.
53 Фізика.
535 Оптика.
536 Термодинаміка. Статистична фізика.
537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм.
539 Фізична природа матерії.
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія.
550.3 Геофізика
550.4 Геохімія
550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні пошуки та розвідка. Інтерпретація результатів
550.93 Геохронологія. Геологічне датування. Визначення абсолютного геологічного віку
551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія
552 Петрологія. Петрографія.
552.6 Метеорити.
553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин
56 Палеонтологія
577 Maтеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика
62 Інженерна справа. Техніка.
62-5 Експлуатація та керування машинами та процесами.
62-8 Машини за типом приводу. Джерело енергії машин.
621 Ядерна техніка. Електротехніка. Машинобудування в цілому.
621.3 Електрика. Електротехніка.
629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка та реактивні снаряди. Астронавтика та космічна техніка
65 Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Зв’язок з громадськістю.
66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі.
678.6 Синтетичні продукти поліконденсації. Поліконденсати. Синтетичні (поліконденсаційні) смоли. Синтетичні волокна тощо. В тому числі: Polyester. Polyamide (nylon).
681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами.
681.2 Приладобудування загалом. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування.
681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і регулювання. Високі технології. Смарт-технології
681.6 Множувальні та друкарські машини і обладнання.
681.7 Оптична апаратура та прилади. В тому числі: Lenses. Fibre-optic devices. Magnifiers. Microscopes. Spectacles. Telescopes. Binoculars.
681.8 Технічна акустика. В тому числі: Musical instruments. Mechanical and electric musical instruments. Sound recording and reproduction.
683 Залізні вироби. Слюсарна справа. Торгівля напоями. Лампи з горючими речовинами. Печі.
69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи.
744 Геометричне креслення. Технічне креслення
77 Фотографія, техніка кінематографії та подібні процеси
8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО.
91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. подорожі. Регіональна географія
autoReferat Автореферати дісертацій.