МАО
Науково-дослідний інститут
Миколаївська астрономічна обсерваторія


Міністерство освіти і науки
right
Русский English Українська
   
2010-11-29 18:13:45

Опис конструкції

Конструкція АМК включає горизонтальний телескоп в першому вертикалі, який може обертатись навколо своєї осі в двох спеціальних лагерах та нерухомий довгофокусний автоколіматор (Рис.1). В фокальній площині телескопа встановлено фотоприймальний пристрій з зарядовим зв'язком (ПЗЗ камера) для реєстрації моментів проходжень зір через площину меридіана. Оптико-механічна система (ОМС) АМК розміщена на двох окремих фундаментах в єдиному павільйоні. Телескоп з центральним оптичним вузлом, мікроскопи для відліку лімба та об'єктив автоколіматора розташовані на західному фундаменті.

З трубою телескопа пов'язано центральний оптичний вузол, який складається з діагональної призми та скляного лімба (Рис.2). Призма має дві дзеркальні площини з кутом 45° між собою. Діагональна дзеркальна площина відбиває світловий потік від небесних тіл в об'єктив телескопа. Торцева дзеркальна площина призми встановлюється перпендикулярно до осі обертання телескопа з точністю ±20", що забезпечує відбиття світлового потоку від штучних міток в об'єктив автоколіматора. Через невеликий отвір в центрі призми можна спостерігати мітки автоколіматора і реєструвати їх положення в фокальній площині телескопа. Це дає можливість визначати координати небесних тіл відносно положення нерухомого автоколіматора і враховувати інструментальні параметри.

Похибки системи інструмента складають величину від ±0."02 до ±0."03. Дах павільйона над центральним оптичним вузлом має розсувний отвір, який дозволяє проводити спостереження небесних об'єктів в площині меридіана. В фокальній площині автоколіматора закріплена ОМС, яка забезпечує формування прямих та відбитих світлових міток, а також вимірювання їх координат (Рис.3). Ця ОМС встановлена на східному фундаменті. Труба автоколіматора між двома фундаментами забезпечує проходження світла з мінімальним впливом турбулентності повітря на якість зображення міток. Координати прямих та відбитих світлових міток вимірюються за допомогою ПЗЗ камери, яка працює в телевізійному режимі.

В павільйоні є два окремих приміщення для системи постійного контролю та управління (Рис.4). Система програмного керування АМК дозволяє виконувати спостереження як в автоматичному, так і в ручному режимах за допомогою керуючого комп'ютера. інтегроване програмне забезпечення включає підготовку вхідних даних для проведення спостережень, первинну обробку спостережень, визначення координат об'єктів, що спостерігаються, статистичну обробку та збереження даних.

Технічні параметри систем та вузлів АМК:

 - діагональна призма з двома дзеркальними поверхнями під кутом 45° між собою;

- поділений лімб зі скла К8, поділка 2', масштаб 1"/мкм;

- ПЗЗ камера телескопу S1C ( 1040x1160, розмір пікселя 16x16 мкм, поле зору 24'х28' );

- ПЗЗ камера автоколіматора в телевізійному режимі роботи;

- система наведення: крок 4", максимальна кутова швидкість 150 °/хв;

 

- автоматична метеостанція з точністю визначення: температури ±0.5°С, тиску ±1 мм рт. ст., вологості ±2%

Наукові програми

Сучасна роль наземної меридіанної астрометрії полягає у підтримці та поширенні опорної системи ISRF/HIPPARCOS на слабші об'єкти. Програми спостережень АМК булі спрямовані на вирішення цієї задачі. Реалізація цих програм стала можливою завдяки застосуванню високочутливих ПЗЗ-приймачів випромінювання, що зробило можливим виконувати масові спостереження зір та інших небесніх об'єктів на сучасному рівні точності. З 2002 по 2005 рік АМК був оснащений ПЗЗ-камерою виробництва НДІ МАО на основі чипа ISD017P (НВП "Електрон-Оптронік", Санкт-Петербург), у 2007 році після реконструкції павільону на телескопі встановлена ПЗЗ-камера S1C.

У 1996-98 pоках на АМК виконувались регулярні спостереження з метою уточнення положень зір в площадках навколо 188 позагалактичних радіоджерел. Це були перші в Україні спостереження у режимі автоматичного керування, які велись за допомогою ПЗЗ камер телескопа та автоколіматора, фотоелектричної системи відліка лімбу, приводу наведення телескопа по схиленню, керуючого компьютера. За результатами спостережень отримано каталог положень 15000 зір. Каталог в основному містить зорі від 12 до 15 величини з положеннями на епоху J2000. Каталоги Hipparcos та Tycho використовувались як вхідні. Каталог USNO-A2.0 використовувався для ототожнення зір. У 2002 році на АМК проводились спостереження зір в вузькій екваторіальній зоні від -7.5o до 7o з 5- кратним перекриттям сканів з метою отримання положень зір 10 - 15 зоряної велічини та створення опорного каталогу для обробки спостережень штучних геостаціонарних супутників. За результатами спостережень отримано каталог положень 11563 зір с точністю 105 mas та 115 mas для прямого сходження та схилення відповідно. Каталог містить зорі 9-15 величини у зоні прямих сходжень від 17 до 21 години.

З 2003 по 2005 рік на АМК проводились спостереження екліптикальної зони з метою створення каталогу зір у протяжних астрометричних каліброваних площадках навколо позагалактичних радіоджерел. За результатами виконання проекту було отримано каталог зір у 15 каліброваних площадках рівномірно розташованих по прямому сходженню (Рис.1), що спостерігались від 6 до 25 разів.

Рис.1 Розподіл каліброваних площадок по небесній сфері.

 

Рис.2 Залежність внутрішньої похибки одного положення від зоряної величини.

 

Середня точність каталожного положення зір у каліброваних площадках складає 72 та 91 mas відповідно для прямого сходження та схилення. У 2008-2009 роках було продовжено програму спостережень екліптикальної зони з метою отримання астрометричних параметрів зір у протяжних астрометричних каліброваних площадках. Зона спостережень була поширена на 53 площадки розміром 7.5o х 1o, що разташовані досить рівномірно у зоні схилень ±10o від екліптикі та площадки, в яких розташовані зорі з великими власними рухамі (Рис.3). За результатами спостережень отримано каталог положень та власних рухів 140189 зір у системі опорного каталогу UCAC2. Внутрішня похибка положень каталогу складає від 55 mas до 125 mas для зір 9.5 - 15 зоряної величини (Рис.4), різниця з каталогом TYCHO2- 120 mas для положень, та 7-8 mas/year для власних рухів.


Рис.3 Розподіл програмних об'єктів по небесній сфері.

 

Рис.4 Залежність внутрішньої похибки одного положення від зоряної величини.


Окрім визначення положень зір у каліброваних площадках, виконувались дослідження зір з великими власними рухами. Отримано масив положень та власних рухів 1334 зір, власні рухи яких перевищують 40 mas/year та масив положень та власних рухів 105 зір, власні рухи яких перевищують 150 mas/year. Дані спостережень на АМК було використано для створення зведеного каталогу положень та власних рухів зір у площадках навколо радіоджерел. Ця робота проходить у рамках міжнародного співробітництва між астрономами Росії (ГАО РАН, Пулково ), Румунії та України.

Публікації

1. Пат. 35905 А, 6 G06F9/00, 19/00, G01B9/06, 11/26. Меридіанний круг з системою автоматизованого управління та обробки даних / Г. І. Пінігін, О. В. Шульга. Опубл. 16.04.2001 Бюл. №3.
   2. Пат. 35904 А, 6 H01L31/052, H01J47/26. Світлоприймальний пристрій / О. М. Ковальчук, О. В. Шульга. Опубл. 16.04.2001 Бюл. №3.
   3. А. с. ПА №1863 від 29.03.99 р. Система програмного керування для автоматичного меридіанного інструменту / Ю. І. Процюк.
   4. А. с. № 9444 від 23.02.2004. Пакет програм управління ПЗЗ камерою / О. М. Ковальчук.
   5. А. с. № 13030 від 12.05.05. Пакет комп'ютерних програм "Пакет універсальний мультипрограмний астрометричний" ("П.У.М.А.") / Ю. І. Процюк.
   6. Ю. І. Процюк. Теоретичні та методичні основи спостережень та їх обробки на автоматичному меридіанному телескопі горизонтального типу. // Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізіко-математичних наук, Київ, 2000, - 21 с. - укp.
   7. Шульга О.В. Визначення положень небесних об'єктів до 15m із спостережень на аксіальному меридіанному крузі Миколаївської астрономічної обсерваторії. // Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізіко-математичних наук, Київ, 2001. - 28 с. - укp.
   8. Майгурова Н.В. Уточнення зв'язку радіо та оптичної систем координат за ПЗЗ-спостереженнями вибраних позагалактичних радіоджерел в оптичному діапазоні. // Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізіко-математичних наук, Київ, 2006, - 22 с. - укp.
   9. Автоматические телескопы наземной астрометрии: учебное пособие / Под ред. Г. И. Пинигина. - Николаев: Атолл, 1997. - 80 с.
  10. Николаевская астрономическая обсерватория. Звездный путь длиною в 175 лет / Под ред. Г.И. Пинигина. - Николаев: Атолл, 1998, С. 190-201.
  11. Пинигин Г.И. Телескопы наземной оптической астрономии. - Николаев: Атолл, 2000, С. 60-71.
  12. Пинигин Г. И. Меридиан астронома: Пулково - Николаев.- Николаев: Атолл, 2003, С. 36-44.
  13. Практикум по астрономии : Учебное пособие / Под ред. Г. И. Пинигина. - Николаев: Атолл, 2005, С. 76-86.
  14. Pinigin G., Shulga A., Mazhaev A., Petrov A. On the current state of the Mykolayiv Axial Meridian Circle (AMC). // Информационный бюллетень УАА. - 1993. - № 4. - С. 60-61.
  15. Пинигин Г. И., Шульга А. В.,Федоров П. Н., Петров А. Г. Результаты исследования аксиального меридианного круга (АМК) // Кинематика и физика небесных тел.- 1994.- 10, № 1.- С. 54-57.
  16. G.I.Pinigin, A.V.Shulga, P.N.Fedorov, A.N. Kovalchuk, Improvement of star positions with new Axial Meridian Circle with negligible systematic errors //Astronomical and Astrophysical Objectives of Sub-Milliarcsecond Optical Astronomy. - IAU Symp.№166. -1995. - P.365
  17. Pinigin G. I, Shulga A. V., Fedorov P. N., Kovalchuk A. N., Mаzhaev A. E., Petrov A. G. Axial meridian circle of the Nikolaev astronomical observatory // Astronomical and Astrophysical Transactions. - 1995. - 8, № 2. - P.161-163.
  18. Ковальчук А. Н., Пинигин Г. И., Процюк Ю. И., Шульга А. В. Результаты первых наблюдений на Hиколаевском АMК с ПЗС микрометром // Інформаційний Бюлетень УАА. - K.: 1995. - № 7. - С. 76.
  19. Ковальчук А. Н., Федоров П. Н., Шульга А. В. Звездный ПЗС микрометр Николаевского АМК // Інформаційний Бюлетень УАА. - К.: 1995. - № 7. - С. 76-77.
  20. Pinigin G. I., Li Zhigang, Zhu Zi. A new role of CCD meridian circles in modern astrometry // Astronomy and Astrophysical Transactions. - 1996. - 13, № 1. - P. 83-91.
  21. A.N. Kovalchuk, G.I. Pinigin, Yu.I. Protsyuk, A.V.S hulga. First steps to re-observation of the HIPPARCOS/TYCHO stars with ground-based automatic AMC// Proc.of the ESA Symposium "Hipparcos VeniceW. - Venice (Italy). - ESA SP-402.-1997.- P. 139-141.
  22. A.N. Kovalchuk, G.I. Pinigin, Yu.I. Protsyuk, A.V. Shulga. Position determination of 12-14 magnitudes stars in the selected fields around extragalactic radio sources with the automatic AMC. // In: Journees 1997 Systemes de Reference Spatio-Temporels.- Prague, -1997. -P.14-17.
  23. Kovalchuk A. N., Protsyuk Yu. I., Shulga A. V. CCD micrometer of the Mikolayiv axil meridian circle // Astronomical and Astrophysical Transactions.- 1997. - 13, № 1. - P. 23-28.
  24. Kovalchuk A., Pinigin G.I., Protsyuk Yu., Shulga A. Mykolaiv AMK: current results of observations and investigations // Інформаційний бюллетень УАА. - 1998. - № 12. - С. 50.
  25. Ковальчук А. Н., Пинигин Г. И., Процюк Ю. И., Шульга А. В., Гумеров Р. И. Использование Николаевского АМК в согласованных наблюдениях на параллактической монтировке // Кінематика та фізика небесних тіл, додаток. - 1999. - № 1.- С. 79-83.
  26. Процюк Ю. І. Програмний комплекс автоматичного мерідіаного круга для визначення положень небесних светил // Кінематика та фізика небесних тіл, додаток. - 1999. - № 1.- С. 93-96.
  27. Ковальчук О. М. Універсальний ПЗЗ-мікрометр в астрономії // Кінематика та фізика небесних тіл, додаток. - 1999. - № 1.- С.97-100.
  28. Pinigin G. I., Shulga A. V.,Kovalchyk A. N., Protsyuk Yu. I. et al. Scientific and Technical Collaboration betwenn Russian and Ukrainian author Collectives on the Development of astronomical Instruments equipped with the advanced detection Devices // Astrophysical & Astronomical Transactions. - 2003. - 22, № .4-5. - P. 777-786.
  29. BabenkoYu., Danil'tsev O., Vertypolokh O., Kovalchuk A., Protsyuk Yu., Pinigin G., Shulga A., et al. Reduction of compiled catalogue in the selected Extragalactic radio source fields // Romanian Astronomical Journal. - 2003. - 13, № 1. - P. 77-81.
  30. N.Maigurova. CCD observations of fields around ecliptic in drift scan mode // Abstract Book of "Enlargement of Collaboration in Ground-Based Astronomical Research in SEE Countries. Studies of the Near-Earth and Small Bodies of the Solar System" / Nikolaev, September 25-28 2006. - Nikolaev: Atoll, 2006. - P. 73-74.
  31. V.Ryl'kov, N.Narizhnaya, A. Dement'eva, Maigurova N., Pinigin G.I., Yr.Protsyuk, Bosca, Popescu Catalogue of Reference Stars for Observation of Extragalactic Radio Sources of the Northen Sky // Abstract Book of the IAU XXVIth General Assembly - 2006 - JD-44.
  32. Ryl'kov V., Dement'eva A ., Narizhnaya N ., Pinigin G. etc Reference Stars Compiled Catalogue around Extragalactic Radio Sources // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. Suppl. - 2005. - № 5. - P. 328-332.
  33. Rylkov V., Maigurova N., Pinigin G . etc. Compiled Catalogue of Reference Stars around 43 Extragalactic Radio Sources // Romanian Astronomical Journal Suppl. - 2005. - 15. - P. 131-136.
  34. N. Maigurova, Aleksandrov A., Kirpa V., Pinigin G., Protsyuk Y., Shulga A. CCD drift scan observation on Nikolaev AMC // Programme and Book of Abstracts "Astronomy and Space Physics at Kyiv University" / Kyiv, May 22-26 2005. - P. 50.
  35. Ryl'kov V., Narizhnaja N., Dement'eva A., Maigurova N., Pinigin G., Protsyuk, Y. A compiled catalogue of reference stars around the selected ERS in the northern sky // A Giant Step: from Milli- to Micro-arcsecond Astrometry, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium. - V. 248. - 2008. - p. 122-123 .
  36. Maigurova Nadezhda; Pinigin Gennady. Results of CCD Observations of Ecliptic Zone in Nikolaev Observatory. Exploring the solar system and the universe // AIP Conference Proceedings - V. 1043 - 2008. - P. 183-186.

Галерея:

Фотографії 2005-2009 років.

Фотографії 1990-2005 років.

Фотографії 1980-1990 років.

Контактна інформація

Адреса: Обсерваторна 1, Миколаїв, 54030 Україна

Телефон: + 380 (512) 477014

Факс: +380 (512) 477014

Проф. Геннадій І. Пінігін, керівник проекту:

К.ф.-м.н. Олександр В. Шульга, відповідальний виконавець:

Олександр М. Ковальчук, розробка електронних вузлів та ПЗЗ камер:

К.ф.-м.н. Юрій І. Процюк, розробка системи програмного керування та обробки:

FB
IAU NEWS